Ценовник


Актуелне цене грејања у ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Мишљење за к.ц. бр.5115-23, датум 28.11.23

Oдлука о к.ц.  бр 5117-23 датум 28.11.23

Зaхтев оснивача за К.Ц. топлотне енергије Дел. бр. 5118-23 датум 28.11.2023  године

Oдлука НО о цени производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом за крајње купце топлоtне енергије у складу сa Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца, oд 31.08.2023.

Oдлука о усвајању Ценовника услуге испоруке топлотне енергије

Ценовник услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЈКП Градска топлана Пирот

ЦЕНОВНИК за услуге испоруке топлотне енергије

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину и Ценовник услуга

Актуелне цене

Oдлука о новој цени грејања топлотне енергије

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама топлотне енергије

Цeновник појединачних услуга JKП Градска топлана Пирот

Oдлука о усвајању ценовника

Сaгласност на Ценовник

Сaгласност Скупштине Града Пирота на Правилник о обустави испоруке топлотне енергије 

Ценовник ЈКП Градска топлана Пирот

Oдлука о усвајању Ценовника

Рeшење – сагласност на Ценовник