Ценовник


Актуелне цене грејања у ЈКП „Градска топлана“ Пирот

ЦЕНОВНИК за услуге испоруке топлотне енергије

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину и Ценовник услуга

Актуелне цене

Oдлука о новој цени грејања топлотне енергије

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама топлотне енергије

Цeновник појединачних услуга JKП Градска топлана Пирот

Oдлука о усвајању ценовника

Сaгласност на Ценовник

Сaгласност Скупштине Града Пирота на Правилник о обустави испоруке топлотне енергије