Превоз уља за ложење – мазута „С“ за грејну сезону 2016/2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Превоз уља за ложење - мазута "С" за грејну сезону 2016/2017

Poziv za podnosenje ponude Prevoz mazuta br.01-16 JNVV

Konk.dok. PREVOZ MAZUTA S za 2016.g. br.01-16 JNVV

ATT00004

ATT00007

Izmena Konkursne dokumentacije JNVV 01-16

ATT00085

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 02.08.2016.. године. Крајњи рок за достављање понуда: 04.09.2016.године до 10:00 часова. Отварање понуда 04.09.2016.год у 10,30ч.