Од грејне сезоне (2013/2014) је на неким објектима почео да се примењује нови начин мерења, обрачуна и наплате потрошње топлотне енергије.

То значи, да рачуне за грејање више нећемо обрачунавати по метру квадратном као до сада, већ на основу потрошње топлотне енергије за сваку подстаницу.

С обзиром да је обрачун по утрошку новина, како за Вас као корисника, тако и за нас као испоручиоца топлотне енергије, покушаћемо да Вам унапред дамо објашњења на нека од могућих питања.

Ваша порука