План јавних набавки за 2020. годинуOдлука о усвајању Плана набавки за 2020. годину План јавних набавки – ревидиран Набавке на које се ЗЈН не примењује – ревидиране Измена Плана за 2020. годину Oдлука о давању сагласности на усаглашавање Плана набавки за 2020. годину Одлука о усвајању – Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке План […]

План јавних набавки за 2020. годину