Надзорни одбор ЈКП Градска топлана Пирот


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

ТОШКО МАРКОВ

Решење Скупштине града Пирота о именовању председника и
члана Надзорног одбора I бр.06/79 г-2024 од 07.02.2024.године

 

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

-МИМИЦА КОСТИЋ ЂОРЂЕВИЋ

Решење скупштине града Пирота о именовању председника и члана Надзорног одбора I бр.06/79 г-2024 од 07.02.2024.године

 

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

-ИНА РАНЧИЋ

Решење скупштине града Пирота о именовању члана Надзорног одбора I бр.06/64 – 10 б/23 од 29.09.2023.године