Јавне набавке 2023Измењен и допуњен позив за доставу понуд за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Обавештење о измени и допуни Конкурсне документације бр.17 23

Набавка бр .17/23- Физичко обезбеђење енергане Сењак