E-рачун


Oбавештење o достави рачуна путем електронске поште 

(„e-рачун“)

У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услугу грејања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуге грејања  JKP,,Градска топлана,, Пирот је омогућила нову услугу бесплатне доставе Е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail).

Oвај начин доставе рачуна доступан је свим корисницима, новим и постојећим, без обзира да ли је реч о физичким и правним корисницима.

Eрачун се доставља корисницима за комуналну услугу испоруке топлотне енергије сваког месеца.

Достава рачуна путем електронске поште (e-maila), се активира на ЗАХТЕВ корисника. Попуњавајући ЗАХТЕВ за доставу рачуна путем електронске поште, корисник се опредељује за овакав начин доставе и исти ће бити у примени све док се корисник не изјасни другачије.

Корисницима услуге, који су дали сагласност за доставу рачуна путем електронске поште, JKP,,Градска топлана,, Пирот,  вршиће доставу рачуна  у штампаној форми  закључно са рачуном за месец септембар (09) 2022.године и у штампаној форми.

Корисник може извршити уплату фактурисаног рачуна на  основу рачуна добијеног електронским путем,на исти начин као и са рачуном добијеним путем класичне поште у штампаној форми.

Предности електронског рачуна у односу на рачун добијен у штампаној форми су :

   Сигурност рачуна и идентичност штампаној форми рачуна;

    Могућност архивирања рачуна у дигиталном облику на рачунару корисника;

   Заштита животне средине;

Да би се активирала ова нова услуга ,потребно је да попуните ЗАХТЕВ за доставу рачуна путем електронске поште који можете преузети у наставку:

или попунити  Захтев лично у Управној згради ЈКП,,Градска топлана, Пирот у ул.Нишавска бр. 11. у Пироту .

Уз  попуњен захтев неопходно је да понесете и документ о идентификацији ( лична карта ) и копију једног рачуна. Документацију, попуњен захтев можете доставити и електронским путем у PDF-формату са скенираном потребном документацијом на  еmejl toplanapirot@gmail.com.

                                                                                                              ЈКП,,Градска топлана,, Пирот