Некатегоризовано


Oбавештење o достави рачуна путем електронске поште  („e-рачун“) У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услугу грејања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуге грејања  JKP,,Градска топлана,, Пирот је омогућила нову услугу бесплатне доставе Е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail). Oвај начин доставе рачуна доступан је […]

E-рачун


Финансијски извештај ЈКП Градска топлана Пирот за 2021. г. Oдлука о усвајању финансијског извештаја за 2021.г. Oдлука о расподели нето добити за 2021.г. Извештај о раду са финансијским извештајем 2021.godinu Решење о сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Извештај ревизора за  2021.г. са прилозима Oдлука […]

2021. година


План јавних набавки за 2018. годину Одлука о давању сагласности на план јавних набавки за-2018 годину План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2018. годину План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018-1.измена Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2018. 

План јавних набавки – 2018. година

Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система Одлука – Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије Oдлука о усвајању Правилника Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу топлотне енергије – Напомена – погледати страну […]

ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИОснивачки акт – Сл. лист града Ниша бр.9-1998 Оснивачки акт-Сл. Лист града Ниша бр.18-2013 Оснивачки акт-Сл. лист града Ниша бр.110-2016, бр.89-2018 и 28-2020 Статут- Сл. лист града Ниша бр.9-2002 Статут- Сл. лист града Нишабр.137-2016 Статут-Оснивачки акт Сл. лист града Ниша бр. 28-2020 Статут-Сл. Лист града Ниша бр.44-2013  

ОСНОВНИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА


Процедура о редослед активности приликом уградње делитеља топлоте Правилник о начину расподеле Одлука о давању сагласности  Измене Правилника о начину расподеле и обрачуну трошковa Службени гласник Града Ниша – Измене правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију – Одлука Градског већа Града Пирота – погледати страну […]

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
OДЛУКА о усвајању Плана и програма рада ЈКП Градска топлана Пирот ПЛАН и програм рада са финансијских планом ЈКП Градска топлана Пирот РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину и Ценовник услуга

2022. година


План јавних набавки ЈКП Градска топлана Пирот за 2021.годину Измена Плана јавних набавки Измењен План набавки на које се ЗЈН не примењује Одлука о измени Плана јавних набавки Измена Плана јавних набавки – 1. јул 2021. Измењен План јавних набавки за 2021. годину Одлука о измени и допуни Плана јавних […]

План јавних набавки 2021. година