Daily Archives: 18. март 2022.


Захтев за закључење поравнање – пословни простор Захтев за закључење поравнање -стамбени простор Захтев за испоруку топлотне енергије ради пробног рада Захтев за издавање начелне сагласности за извођење радова Зaхтев за издавање одобрења за прикључење Захтев за издавање потврде о испуњењу техничких услова Зaхтев за издавање сагласности и услова Захтев […]

Захтеви


План јавних набавки за 2018. годину Одлука о давању сагласности на план јавних набавки за-2018 годину План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2018. годину План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018-1.измена Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2018. 

План јавних набавки – 2018. година