Контакт


Управа Градске топлане налази се у новим просторијама у Нишавској улици број 11 у насељу Сењак.

Радно време: 07-15

УПРАВА

Централа:  010/321-119, 324-743 – тел/факс

Финансијска служба  010/312-778

Техничка служба  010/312-788

Извршни директор 1 – Ђорђе П.   010/312-795

Правна служба   010/21-50-155

Инфо центар   0800/001-004  (321-262)

 

КОТЛАРНИЦЕ И ПОДСТАНИЦЕ

1. АТП, Бујица, Суд  064 8979307

2. Сењак – Нишавска 010/319-946

3. Централа – 064 8979305

4. Чешаљ – 064 8979306

 

 

 

 

БЛАГАЈНА

Улица Српских владара 77, телефон 010/321-373

 

 

Е-маил адреса:  toplana.pirot@toplanapi.rs

 

 

Web adresa: www.toplanapi.rs

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823