Monthly Archives: новембар 2019


Oсигурање имовине и радника  25.11.2019.г. Позив за подношење понуда / ЈНМВ-11-19 25.11.2019.г. Одлука о додели уговора Партија 1. осигурање имовине и радника ЈНМВ 11-19 Обавештење Осигурање 2019.г. 12.12.2019.г.

ЈНМВ бр.11/09 / Партија 1 / Осигурање имовине и радника