Руководство


БРАТИСЛАВ ЋИРИЋ, директор 

ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, извршни директор за технички сектор

МИОДРАГ ТОШИЋ, руководилац за производњу, пројектовање и развој

СЛАЂАНА ЋИРИЋ, руководилац правног сектора

ИНА РАНЧИЋ, руководилац економско – финансијског сектора

СНЕЖАНА НОВАКОВИЋ, координатор правног сектора