ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СА ФИНАНСКИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА


Финансијски извештај са напоменамa 2022.г. Oдлука о расподели нето добити зa 2022.г. Oдлука о усвајању Финансијског извештаја зa 2022.г. Квартални извештај Одлука о усвајању кварталног извештаја за 1. квартал – 1. квартал Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања 01.01.-30.06.2022.g. Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и […]

2022. година


Финансијски извештај ЈКП Градска топлана Пирот за 2021. г. Oдлука о усвајању финансијског извештаја за 2021.г. Oдлука о расподели нето добити за 2021.г. Извештај о раду са финансијским извештајем 2021.godinu Решење о сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Извештај ревизора за  2021.г. са прилозима Oдлука […]

2021. година


Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године Решење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду

2020. година







ИЗВЕШТАJ o раду са финансијским извештајем Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016. Решење Скупштине града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016. Извештај независног ревизора за 2016. годину

2016. година