ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СА ФИНАНСКИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА


Решење Скупштине Града Пирота о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извешта зa 2022.г. Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2022.г. Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2022.г.. Oдлука о усвајању извештаја о извршеној ревизији за  2022.г. Oдлука о усвајању извештаја о раду са […]

2022. година


Финансијски извештај ЈКП Градска топлана Пирот за 2021. г. Oдлука о усвајању финансијског извештаја за 2021.г. Oдлука о расподели нето добити за 2021.г. Извештај о раду са финансијским извештајем 2021.godinu Решење о сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Извештај ревизора за  2021.г. са прилозима Oдлука […]

2021. година


Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године Решење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду

2020. годинаИЗВЕШТАJ o раду са финансијским извештајем Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016. Решење Скупштине града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016. Извештај независног ревизора за 2016. годину

2016. година