Daily Archives: 4. маја 2022.


Квартални извештај Одлука о усвајању кварталног извештаја за 1. квартал – 1. квартал Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања 01.01.-30.06.2022.g. Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01.-30.06.2022. Kвартални извештаj 01.01.-30.09.2022. Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2022.  

2022. година