Daily Archives: 4. маја 2022.


Решење Скупштине Града Пирота о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извешта зa 2022.г. Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2022.г. Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2022.г.. Oдлука о усвајању извештаја о извршеној ревизији за  2022.г. Oдлука о усвајању извештаја о раду са […]

2022. година