Историјат


ЈКП „Градска топлана“ Пирот основано је 01.04.1975. године са циљем да организује даљинско грејање, односно топлификацију града. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација, а основни задатак предузећа је потпуно задовољење потреба привреде и становништва за топлотном енергијом. Своју делатност предузеће обавља под условима који су прописани законом, одлуком Скупштине града Пирота о организовању предузећа и другим одлукама Скупштине Града које се односе на делатност предузећа.

Развојна концепција топлификације у Пироту базирала се на изградњи топлотних извора за производњу топлотне енергије и дистрибутивне мреже за дистрибуцију топлоте до потрошача.

Пре изградње котларнице ”Сењак” испорука топлотне енергије вршена је из пет блоковских котларница које су се налазиле у строгом центру града и то: Централа(1975. године), Бујица(1979. године), Суд (1969. године), АТП (1978. године) и Чешаљ (1978. године).