Monthly Archives: јул 2021Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-21 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-21 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак Oдлука о додели уговора

Набавка 2.2.1.-21. – Физичко обезбеђење енергане ”Сењак”