Извођење радова на изградњи прикључка топловода са елементима подстанице за Академију техничко-васпитачких струковних студија у Пироту у ул.Ћирила и Методије бр.29. са повезивањем на магистрални топловод DN300 из котларнице,, Сењак,, у Пироту


Jaвни позив JН 0019 21