Мазут С и Мазут НСГ-С бр.29/18

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору МАЗУТ бр.29-18

ОДЛУКА о додели уговора н.бр.2918 мазут С и мазут НСГ-С

KONKURSNA DOKUMENTACIJA МАЗУТ бr.29-18

ПОЗИВ -МАЗУТ 29-18

24.08.2018.године у 11,00 ч

2018. -Опремање нових пословних просторија – партија 2- набавка и уградња санитарних елемената

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија – партија 2- набавка и уградња санитарних елемената

odluka-o-obustavi-postupka-JNMV-07-18

partija-2-sanitarni-elementi

6.POZIV-jnmv-0718


2018. – Опремање нових пословних просторија- партија 1 – набавка и уградња унутрашњих врата

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија- партија 1 – набавка и уградња унутрашњих врата

odluka-o-obustavi-postupk

6.POZIV-jnmv-0618

konkursna-dokumentacija-jnmv-0618-vrata


2018. – Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот – Партија 1 – Набавка и испорука нових топлотних подстаница

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот – Партија 1 – Набавка и испорука нових топлотних подстаница

Odgovor-na-pitanje-JNMV-05-18-Partija-1

Odgovor-na-pitanje-JNMV-0518 ODLUKA-o-dodeli-ugovora-f

Poziv-za-dostavu-ponuda-JNMV-0518-

Konkursna-dokumentacija-podstanice-2018

Obavestenje-o-izmeni-i-dopuni


2018 – Опремање нових пословних просторија- Партија 1 – Набавка и уградња унутрашњих врата и санитарних елемената

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија- Партија 1 – Набавка и уградња унутрашњих врата и санитарних елемената

konkursna-opremanje-novih-poslovnih-prostorija-partija-1

Odluka-o-obustavi-postupka-03-18 6.

POZIV-jnmv-032018

Izmena konkursne dokum.JNMV 03-18


2018. – ЈНМВ бр.1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈНМВ бр.1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-r.br.1.3.6

Odgovor-na-pitanje-jnmv1.3.6.

Odgovor-na-pitanje-jnmv1.3.6.-2

Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-BR.1.3.6-1

Poziv-za-dostavu-ponuda (1)

Konkursna-dokumentacija-1.3.6 (1)


2018. -ЈМНВ 01 8 Баждарење калориметара

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈМНВ 01 8 Баждарење калориметара

6.POZIV-bazdarenje-kalorimetara-01-18-17.05.2018.g.

Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-01-18-bazdarenje-kalorimetra

4.Konkursna-dokumentacija-bazdarenje-kalorimetra-01-18-17.05.2018.g.


2018. -ПАРТИЈА 1 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – НИСКОСУМПОРНO гориво NSG-S

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ПАРТИЈА 1 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – НИСКОСУМПОРНO гориво NSG-S

Poziv-za-dostavu-ponuda-mazut-partija-1

Konkursna-dokumentacija-mazut-partija-1.

Odluka-o-dodeli-ugovora-nabavka-18-18-mazut


2018. -ЈНМВ 1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈНМВ 1.3.6. - извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Kонкурсна документација 1.3.6

Poziv za dostavu ponuda

Odluka o dodeli ugovora-JNMV BR.1.3.6

Odluka o dodeli ugovora-JNMV BR.1.3.6


Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2016 годину

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка електричне енергије за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2016 годину

odluka o dodeli ugovora-nabavka 23-16 Konkursna dokumentacija br 23 2016 Poziva za Poziv za dostavu ponuda br.23 2016

Објављено на Порталу УЈН дана: Објављено на интернет страници наручиоца дана: 26.08.2016.г. 26.08.2016.г. Рок за достављање понуде: 10 данa од дана објављивања на Порталу УЈН до 05.09.2016.г. до 13:00 Јавно отварање понуда: 05.09.2016.г. у 13:15

Уље за ложење – мазут „С“ за сезону 2016/2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2016/2017

Odluka o dodeli ugovora (7) Konk.dok. za nabavku MAZUT S br. 22-16.g. Pirot POZIV za podnosenje ponuda – Mazut -br.21-16.g.

Рок за доставу понуда 01.08.2016.год у 10,00ч. Отварање понуда 01.08.2016.год у 10,15ч.

Уље за ложење – мазут „С“ за сезону 2017/2018

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2017/2018

Odluka o dodeli ugovora 11-17 Mazut Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11-17 Mazut

poziv za podnosenje ponuda Konk.dok. za nabavku MAZUT 09.06.2017

Датум и рок за достављање Понуда:30.06.2017. године у 10.00 часова Датум и рок отварања Понуда:30.06.2017. године у 10.15 часова