Јавне набавке 2019.


Конкурсна документација за набавку електричне енргије -набавка 29 23 Позив за доставу понуда -набавка бр.2923 Извештај о стручној оцени понуда

Набавке бр. 29/23 – Набавка електричне енергије за потребе ЈКП ...

Oсигурање имовине и радника  25.11.2019.г. Позив за подношење понуда / ЈНМВ-11-19 25.11.2019.г. Одлука о додели уговора Партија 1. осигурање имовине и радника ЈНМВ 11-19 Обавештење Осигурање 2019.г. 12.12.2019.г.

ЈНМВ бр.11/09 / Партија 1 / Осигурање имовине и радника


Позив за доставу Понуда набавка 45 19 Конкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.45 19 Одлука о додели уговора Обавештење о додели Уговора -набавка елкетричне енергије бр. 45 19

Набавка електричне енергије бр. 45/19


Позив за подношење понуда ЈНМВ 09 2019-1- Конкурсна документација -Превоз енергента ЈНМВ 09 2019-1- Oдлука о додели уговора Обавештење ЈНМВ 09-19-1 Одлука о измени уговора  – Анекс 1

ЈНМВ бр. 09/19-1-поновљени поступак –услуга- Превоз енергента за грејну ...
Позив за доставу понуда za ЈНМВ 092019 Превоз енергента за грејну сезону 20192020 Конкурсна документација -Превоз енергента за 2019 2020 -ЈНМВ 09 2019 Oбавештење о обустави поступка Oдлука о обустави поступка

ЈНМВ 09/2019 Превоз енергената за грејну сезону 2019/2020
Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Одговор на питање набавка бр. 42 19 Oдлука о додели уговора Oдлука о додели уговора Обавештење о додели уговора Одлука о измени уговора Одлука о измени уговора страна 2 Oдлука о измени уговора

JN бр.42/19- Набавка добара -Енергента -Уље за ложење – Мазут ...


-Позив за подношење понуда -дел. бр.3543/19 – Конкурсна документација ЈН бр.06/19 – за јавну набавку радова -отворени поступак -Извођење радова на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације котларнице ,, Сењак,, у ЈКП,,Градска топлана,, Пирот -извођење радова по систему,,кључ у руке,, -Одлука о додели уговора ЈН 06 19 -Обавештење о […]

ЈН бр. 06/19 – отворени поступак – Извођење радова на ...


Позив за подношење понуда -Физичко обезбеђење енергане,,Сењак,, ЈНМВ 0519 Конкурсна документација ЈНМВ 05 19 Физичко обезбеђење енергане ,,Сењак,,у Пироту Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Oдлука о измени уговора Oдлука о измени уговора – стр. 2 Одлука о измени уговора 

Физички обезбеђење енергане ”Сењак” у Пироту -JНМВ бр. 05/19.