admin
БРАТИСЛАВ ЋИРИЋ, директор  ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, извршни директор за технички сектор МИОДРАГ ТОШИЋ, руководилац за производњу, пројектовање и развој СЛАЂАНА ЋИРИЋ, руководилац правног сектора ИНА РАНЧИЋ, руководилац економско – финансијског сектора СНЕЖАНА НОВАКОВИЋ, координатор правног сектора

РуководствоПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА   ТОШКО МАРКОВ Решење Скупштине града Пирота о именовању председника и члана Надзорног одбора I бр.06/79 г-2024 од 07.02.2024.године   ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА   -МИМИЦА КОСТИЋ ЂОРЂЕВИЋ Решење скупштине града Пирота о именовању председника и члана Надзорног одбора I бр.06/79 г-2024 од 07.02.2024.године   ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА […]

Надзорни одбор ЈКП Градска топлана Пирот


Члан Надзорног одбора у ЈКП „Градска топлана“ Пирот из реда запослених Име и презиме: Ина Ранчић Датум рођења:08.05.1976.г. Образовање: Економски факултет у Нишу Радно искуство: – радила на пословима финансијски референт-ликвидатор, – организатор рачуноводственог пословања, планирања и анализе, – стручни сарадник за наплату потраживања и интерну ревизију, – координатор економско-финансијског […]

Биографија – Ина Ранчић


Члан Надзорног одбора у ЈКП „Градска топлана“ Пирот Име и презиме: Мимица Костић Ђорђевић Датум рођења: 31.10.1971.г. Образовање: Агрономски факултет у Чачку Радно искуство: – рад на административним пословима у Д.П.,,Термомонт, – четири године вршилац дужности директора, – координатор саветодавне службе и саветодавни послови у Пољопривредној саветодавној и стручној служби […]

Биографија – Мимица Костић ЂорђевићПредседник Надзорног одбора у ЈКП „Градска топлана“ Пирот Име и презиме:Тошко Марков Датум рођења:04.03.1953.г. Образовање: Факултет безбедности у Београду Радно искуство: – начелник СУП-а у Димитровграду, – ПУ Пирот, – радно ангажован на Косову и Метохији на посебним задацима, – члан управног одбора Општа болница Пирот Тренутно запослење:пензионер Контакт телефон: […]

Биографија – Тошко Марков


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.-31.03.2024. године Рeшење – Сагласност на Програм пословања ЈКП Градска топлана Пирот План и програм рада са финансијским планом за 2024. годину Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа Oдлука о усвајању Плана и програма рада са финансијским планом за […]

2024. година

Конкурсна документација за набавку електричне енргије -набавка 29 23 Позив за доставу понуда -набавка бр.2923 Извештај о стручној оцени понуда

Набавке бр. 29/23 – Набавка електричне енергије за потребе ЈКП ...
Измењен и допуњен позив за доставу понуд за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Обавештење о измени и допуни Конкурсне документације бр.17 23

Набавка бр .17/23- Физичко обезбеђење енергане СењакИзвештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.2023.-31.12.2023. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја  01.01.-31.12.2023.g. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот  01.01.-31.03.2023.г. Извештај о […]

2023. г.