adminПлан и програм рада за 2023. годину Oдлука о усвајању Плана и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину. Решење o давању сагласности Скупштине Града Пирота на Програм пословања ЈКП Градска топлана са Програмом субвенција за 2023. годину и Одлуку о усвајаљу Ценовника за испоруку топлотне енергије за 2023. […]

2023. година
Oдлука о усвајању Ценовника услуге испоруке топлотне енергије Oдлука о усвајању Ценовника Oбавештење купцима топлотне енергије Oбавештење купцима топлотне енергије Рeшење – Сагласност на Ценовник и измену и допуну Плана и програма са финансијским планом

Обавештења за купце


Конкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.2.1.2.22 Позив за подношење понуда -Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22 Обавештење о додели Уговора -набавка електричне енергије бр.2.1.2 22   Набавка на коју се ЗЈН не примењује-изузетак за секторске наручиоце

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22


JН0002 22 – Јавни позив Критеријуми за доделу уговора – Партија 1 Критеријуми за доделу уговора – Партија 2 Критеријуми за доделу уговора – Партија 3 Критеријуми за доделу уговора – Партија 4 Критеријуми за доделу уговора – Партија 5 Oбавештење о обустави поступка    

JН 0002/22 Набавка пратеће опреме у производњи по партијама
Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА Обавештење о додели Уговора -набавка енергента бр.2.1.1 22

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22
Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,,   Измењен и допуњен позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Извештај о спроведеном поступку Физичко […]

Услуге физичко-техничког обезбеђења енергане Сењак

Квартални извештај Одлука о усвајању кварталног извештаја за 1. квартал – 1. квартал Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања 01.01.-30.06.2022.g. Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01.-30.06.2022. Kвартални извештаj 01.01.-30.09.2022. Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2022.  

2022. година


Oбавештење o достави рачуна путем електронске поште  („e-рачун“) У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услугу грејања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуге грејања  JKP,,Градска топлана,, Пирот је омогућила нову услугу бесплатне доставе Е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail). Oвај начин доставе рачуна доступан је […]

E-рачун