admin
Конкурсна документација за набавку електричне енргије -набавка 29 23 Позив за доставу понуда -набавка бр.2923 Извештај о стручној оцени понуда

Набавке бр. 29/23 – Набавка електричне енергије за потребе ЈКП ...
Измењен и допуњен позив за доставу понуд за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку 1723 физичко обезбеђење енергане Сењак Обавештење о измени и допуни Конкурсне документације бр.17 23

Набавка бр .17/23- Физичко обезбеђење енергане Сењак
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот  01.01.-31.03.2023.г. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од  01.01. do 30.09.2023 Oдлука о усвојеном […]

2023. г.

План и програм рада за 2023. годину Oдлука о усвајању Плана и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину. Решење o давању сагласности Скупштине Града Пирота на Програм пословања ЈКП Градска топлана са Програмом субвенција за 2023. годину и Одлуку о усвајаљу Ценовника за испоруку топлотне енергије за 2023. […]

2023. годинаOдлука о усвајању Ценовника услуге испоруке топлотне енергије Oдлука о усвајању Ценовника Oбавештење купцима топлотне енергије Oбавештење купцима топлотне енергије Рeшење – Сагласност на Ценовник и измену и допуну Плана и програма са финансијским планом

Обавештења за купцеКонкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.2.1.2.22 Позив за подношење понуда -Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22 Обавештење о додели Уговора -набавка електричне енергије бр.2.1.2 22   Набавка на коју се ЗЈН не примењује-изузетак за секторске наручиоце

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22


JН0002 22 – Јавни позив Критеријуми за доделу уговора – Партија 1 Критеријуми за доделу уговора – Партија 2 Критеријуми за доделу уговора – Партија 3 Критеријуми за доделу уговора – Партија 4 Критеријуми за доделу уговора – Партија 5 Oбавештење о обустави поступка    

JН 0002/22 Набавка пратеће опреме у производњи по партијама
Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА Обавештење о додели Уговора -набавка енергента бр.2.1.1 22

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22