adminКонкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122     Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22
Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,,   Измењен и допуњен позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Извештај о спроведеном поступку Физичко […]

Услуге физичко-техничког обезбеђења енергане Сењак

Квартални извештај Одлука о усвајању кварталног извештаја за 1. кварталтај – 1. квартал Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања 01.01.-30.06.2022.g. Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01.-30.06.2022.  

2022. година


Oбавештење o достави рачуна путем електронске поште  („e-рачун“) У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услугу грејања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуге грејања  JKP,,Градска топлана,, Пирот је омогућила нову услугу бесплатне доставе Е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail). Oвај начин доставе рачуна доступан је […]

E-рачун
Финансијски извештај ЈКП Градска топлана Пирот за 2021. г. Oдлука о усвајању финансијског извештаја за 2021.г. Oдлука о расподели нето добити за 2021.г. Извештај о раду са финансијским извештајем 2021.godinu Решење о сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Извештај ревизора за  2021.г. са прилозима Oдлука […]

2021. година


Захтев за закључење поравнање – пословни простор Захтев за закључење поравнање -стамбени простор Захтев за испоруку топлотне енергије ради пробног рада Захтев за издавање начелне сагласности за извођење радова Зaхтев за издавање одобрења за прикључење Захтев за издавање потврде о испуњењу техничких услова Зaхтев за издавање сагласности и услова Захтев […]

Захтеви


План јавних набавки за 2018. годину Одлука о давању сагласности на план јавних набавки за-2018 годину План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2018. годину План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018-1.измена Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2018. 

План јавних набавки – 2018. година