ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.-31.03.2024. године Рeшење – Сагласност на Програм пословања ЈКП Градска топлана Пирот План и програм рада са финансијским планом за 2024. годину Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа Oдлука о усвајању Плана и програма рада са финансијским планом за […]

2024. година


План и програм рада за 2023. годину Oдлука о усвајању Плана и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину. Решење o давању сагласности Скупштине Града Пирота на Програм пословања ЈКП Градска топлана са Програмом субвенција за 2023. годину и Одлуку о усвајаљу Ценовника за испоруку топлотне енергије за 2023. […]

2023. година


Сагласност на Програм пословања План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  

2020. година

ПЛАН и програм ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017. ПЛАН и програм – 2017 коригован РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на 1.измену РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на програм Одлука о корекцији Плана и програма рада за 2017.

2017. година
ПЛАН и програм рада  са финансијским планом за 2021. годину РЕШЕЊЕ – Скупштина Града Пирота ПРОГРАМ пословања ЈКП Градска топлана Пирот за период од 2021-2023. године ОДЛУКА о усвајању средњерочног плана 2021-2023 OДЛУКА о усвајању Плана и програма пословања са финансијским планом za 2021.годину Oдлука – Измена Плана и Програма […]

2021. година


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословањаЈКП Градска топлана Пирот за период од  01.01.-31.12.2022.г. OДЛУКА о усвајању Плана и програма рада ЈКП Градска топлана Пирот ПЛАН и програм рада са финансијских планом ЈКП Градска топлана Пирот РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину […]

2022. година