ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА


Сагласност на Програм пословања План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  

2020. година

ПЛАН и програм ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017. ПЛАН и програм – 2017 коригован РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на 1.измену РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на програм Одлука о корекцији Плана и програма рада за 2017.

2017. годинаПЛАН и програм рада  са финансијским планом за 2021. годину РЕШЕЊЕ – Скупштина Града Пирота ПРОГРАМ пословања ЈКП Градска топлана Пирот за период од 2021-2023. године ОДЛУКА о усвајању средњерочног плана 2021-2023 OДЛУКА о усвајању Плана и програма пословања са финансијским планом za 2021.годину Oдлука – Измена Плана и Програма […]

2021. годинаOДЛУКА о усвајању Плана и програма рада ЈКП Градска топлана Пирот ПЛАН и програм рада са финансијских планом ЈКП Градска топлана Пирот РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину и Ценовник услуга

2022. година