Daily Archives: 17. фебруар 2022.ПЛАН и програм ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017. ПЛАН и програм – 2017 коригован РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на 1.измену РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на програм Одлука о корекцији Плана и програма рада за 2017.

2017. година