Набавке на које се ЗЈН не примењује


Конкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.2.1.2.22 Позив за подношење понуда -Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22 Обавештење о додели Уговора -набавка електричне енергије бр.2.1.2 22   Набавка на коју се ЗЈН не примењује-изузетак за секторске наручиоце

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22


Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА Обавештење о додели Уговора -набавка енергента бр.2.1.1 22

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22
Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-21 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-21 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак Oдлука о додели уговора

Набавка 2.2.1.-21. – Физичко обезбеђење енергане ”Сењак”