Набавке на које се ЗЈН не примењује


Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122     Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-21 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-21 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак Oдлука о додели уговора

Набавка 2.2.1.-21. – Физичко обезбеђење енергане ”Сењак”