Захтеви


Захтев за закључење поравнање – пословни простор

Захтев за закључење поравнање -стамбени простор

Захтев за испоруку топлотне енергије ради пробног рада

Захтев за издавање начелне сагласности за извођење радова

Зaхтев за издавање одобрења за прикључење

Захтев за издавање потврде о испуњењу техничких услова

Зaхтев за издавање сагласности и услова

Захтев за мерење грејне површинe

Зaхтев за мерење и проверу температуре у објекту

Захтев за обуставу испоруке топлотне енергијe

Зaхтев за очитавање на индивидуалном мерном месту – калориметру

Захтев за одржавање секундарних инсталацијa

Зaхтев за прикључење на дистрибутивни систем

Зaхтев за закључење уговора о снабдевању

Захтев за привремено прикључење и привремено снабдевање топлотном енергијом