КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.2023.-31.12.2023. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја  01.01.-31.12.2023.g. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот  01.01.-31.03.2023.г. Извештај о […]

2023. г.


Решење Скупштине Града Пирота о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извешта зa 2022.г. Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2022.г. Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2022.г.. Oдлука о усвајању извештаја о извршеној ревизији за  2022.г. Oдлука о усвајању извештаја о раду са […]

2022. година


gradska toplana pirot
КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-31.03.2021.г ОДЛУКА – Квартални извештај-01.2021.г. КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-30.06.2021.г. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја за период 01.01.-30.06.2021.g. КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-30.09.2021.g. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 30.09.2021.г. Одлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-31.12.2021. године Квартални извештај 01.01.-31.12.2021. године  

2021. годинаКВАРТАЛНИ извештај за период 01.01-31.03.2020.g. OДЛУКА НО о усвајању кварталног извештаја за период  01.01.-31.03.2020.g- KВАРТАЛНИ извештај за период 01.01.-30.06.2020.g. OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01-30.06.2020.g. KВАРТАЛНИ извештај од 01.01.2020. – 30.09.2020. OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2020.g. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ за период  01.01.-31.12.2020. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја  01.01.-31.12.2020.g.     […]

2020. година


OБРАЗАЦ 12 – 1. квартал ЗБИРНИ приказ – 1. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја.01.01-31.03.2019. КВАРТАЛНИ извештај OБРАСЦИ – Тромесечни извештај 1. квартал OБРАСЦИ – Тромесечни извештај 2. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.06.2019 OБРАЗАЦ 12 – 2. квартал ЗБИРНИ приказ – 2. квартал OДЛУКА о уставајању кварталног извештаја […]

2019. година


ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај 1. квартал ЗБИРНИ приказ – 1. квартал ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2018 ОДЛУКА – Усвајање тромесечног извештаја 01.01.2018. до 31.06.2018.  ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал ЗБИРНИ приказ – 3. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2018. ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 4. квартал ЗБИРНИ […]

2018. годинаOБРАСЦИ – Тромесечни извештај I квартал 2017 ОДЛУКА – Усвајање тромесечног програма пословања 01.01.-31.03.17 OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 2. kvartal ОБРАЗАЦ – 12 – 2. квартал ЗБИРНИ приказ ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2017 ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 4. квартал OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја […]

2017. година


-ТАБЕЛА – Попуњени обрасци за 1. квартал -ОДЛУКА усвајање тромесечног програма пословања-I kvartal 4. ОДЛУКА – Усвајање тромесечног програма пословања 4. Obrazac-12 -II kvartal 4. Oбрасци – Тромесечни извештај – 2. квартал –  коначни -ОДЛУКА усвајање тромесечног програма пословања -OБРАЗАЦ 12 – 3. квартал -OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал […]

2016. година