Daily Archives: 26. јануар 2022.


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословањаЈКП Градска топлана Пирот за период од  01.01.-31.12.2022.г. OДЛУКА о усвајању Плана и програма рада ЈКП Градска топлана Пирот ПЛАН и програм рада са финансијских планом ЈКП Градска топлана Пирот РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину […]

2022. година