Daily Archives: 10. март 2022.


Процедура о редослед активности приликом уградње делитеља топлоте Правилник о начину расподеле Одлука о давању сагласности  Измене Правилника о начину расподеле и обрачуну трошковa Службени гласник Града Ниша – Измене правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију – Одлука Градског већа Града Пирота – погледати страну […]

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ


Сагласност на Програм пословања План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  

2020. година