Monthly Archives: јануар 2023


План и програм рада за 2023. годину Oдлука о усвајању Плана и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину. Решење o давању сагласности Скупштине Града Пирота на Програм пословања ЈКП Градска топлана са Програмом субвенција за 2023. годину и Одлуку о усвајаљу Ценовника за испоруку топлотне енергије за 2023. […]

2023. година