Monthly Archives: јануар 2022


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословањаЈКП Градска топлана Пирот за период од  01.01.-31.12.2022.г. OДЛУКА о усвајању Плана и програма рада ЈКП Градска топлана Пирот ПЛАН и програм рада са финансијских планом ЈКП Градска топлана Пирот РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину […]

2022. година


gradska toplana pirot
КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-31.03.2021.г ОДЛУКА – Квартални извештај-01.2021.г. КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-30.06.2021.г. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја за период 01.01.-30.06.2021.g. КВАРТАЛНИ извештај 01.01.-30.09.2021.g. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 30.09.2021.г. Одлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-31.12.2021. године Квартални извештај 01.01.-31.12.2021. године  

2021. година


КВАРТАЛНИ извештај за период 01.01-31.03.2020.g. OДЛУКА НО о усвајању кварталног извештаја за период  01.01.-31.03.2020.g- KВАРТАЛНИ извештај за период 01.01.-30.06.2020.g. OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01-30.06.2020.g. KВАРТАЛНИ извештај од 01.01.2020. – 30.09.2020. OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2020.g. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ за период  01.01.-31.12.2020. ОДЛУКА о усвајању кварталног извештаја  01.01.-31.12.2020.g.     […]

2020. годинаOБРАЗАЦ 12 – 1. квартал ЗБИРНИ приказ – 1. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја.01.01-31.03.2019. КВАРТАЛНИ извештај OБРАСЦИ – Тромесечни извештај 1. квартал OБРАСЦИ – Тромесечни извештај 2. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.06.2019 OБРАЗАЦ 12 – 2. квартал ЗБИРНИ приказ – 2. квартал OДЛУКА о уставајању кварталног извештаја […]

2019. година


ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај 1. квартал ЗБИРНИ приказ – 1. квартал ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2018 ОДЛУКА – Усвајање тромесечног извештаја 01.01.2018. до 31.06.2018.  ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал ЗБИРНИ приказ – 3. квартал OДЛУКА о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2018. ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 4. квартал ЗБИРНИ […]

2018. година


OБРАСЦИ – Тромесечни извештај I квартал 2017 ОДЛУКА – Усвајање тромесечног програма пословања 01.01.-31.03.17 OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 2. kvartal ОБРАЗАЦ – 12 – 2. квартал ЗБИРНИ приказ ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2017 ОБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 4. квартал OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја […]

2017. година-ТАБЕЛА – Попуњени обрасци за 1. квартал -ОДЛУКА усвајање тромесечног програма пословања-I kvartal 4. ОДЛУКА – Усвајање тромесечног програма пословања 4. Obrazac-12 -II kvartal 4. Oбрасци – Тромесечни извештај – 2. квартал –  коначни -ОДЛУКА усвајање тромесечног програма пословања -OБРАЗАЦ 12 – 3. квартал -OБРАСЦИ – Тромесечни извештај – 3. квартал […]

2016. година