Monthly Archives: јул 2022
Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,,   Измењен и допуњен позив за подношење понуда -набавка бр.2.2.1-22 Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Измењена и допуњена Конкурсна документација за набавку бр.2.2.1-22 -Физичко обезбеђење енергане,, Сењак,, Извештај о спроведеном поступку Физичко […]

Услуге физичко-техничког обезбеђења енергане Сењак