Monthly Archives: октобар 2022


Конкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.2.1.2.22 Позив за подношење понуда -Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22 Обавештење о додели Уговора -набавка електричне енергије бр.2.1.2 22   Набавка на коју се ЗЈН не примењује-изузетак за секторске наручиоце

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот бр.2.1.2.22


JН0002 22 – Јавни позив Критеријуми за доделу уговора – Партија 1 Критеријуми за доделу уговора – Партија 2 Критеријуми за доделу уговора – Партија 3 Критеријуми за доделу уговора – Партија 4 Критеријуми за доделу уговора – Партија 5 Oбавештење о обустави поступка    

JН 0002/22 Набавка пратеће опреме у производњи по партијама