Monthly Archives: фебруар 2022


Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године Решење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду

2020. година


ИЗВЕШТАJ o раду са финансијским извештајем Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016. Решење Скупштине града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016. Извештај независног ревизора за 2016. годину

2016. година
ПЛАН и програм ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена ОДЛУКА о усвајању Плана и програма рада за 2017. ПЛАН и програм – 2017 коригован РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на 1.измену РЕШЕЊЕ Ск.града о давању сагласности на програм Одлука о корекцији Плана и програма рада за 2017.

2017. годинаПЛАН и програм рада  са финансијским планом за 2021. годину РЕШЕЊЕ – Скупштина Града Пирота ПРОГРАМ пословања ЈКП Градска топлана Пирот за период од 2021-2023. године ОДЛУКА о усвајању средњерочног плана 2021-2023 OДЛУКА о усвајању Плана и програма пословања са финансијским планом za 2021.годину Oдлука – Измена Плана и Програма […]

2021. година