Daily Archives: 22. фебруара 2022.


Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године Решење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду

2020. година


ИЗВЕШТАJ o раду са финансијским извештајем Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016. Решење Скупштине града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016. Извештај независног ревизора за 2016. годину

2016. година