Monthly Archives: април 2023


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот  01.01.-31.03.2023.г. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од  01.01. do 30.09.2023 Oдлука о усвојеном […]

2023. г.