Monthly Archives: април 2023


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.2023.-31.12.2023. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја  01.01.-31.12.2023.g. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот  01.01.-31.03.2023.г. Извештај о […]

2023. г.