Monthly Archives: јун 2020
Конкурсна документација ЈН 1.3.6. Отворени поступак -Извођење радова на изградњи магистралног топловода на локацији,, Сењак,, у Пироту Позив за подношење понуда ЈН 1.3.6. Отврени поступак -Извођење радова на изградњи магистралног топловода на локацији,, Сењак,, у Пироту Одговор бр.1. на питање потенцијалног понуђача ЈН бр1.3.6. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору 1.3.6. Одлука […]

JН – Отворени поступак бр.1.3.6 – Извођење радова на ...

Конкурсна документација Физичко обезбеђење 1 2 4 Позив за подношење понуда -Физичко обезбеђење Енергане,,Сењак,, ЈНМВ 1 2 4 Одлука о додели уговора ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору 1.2.4.

ЈНМВ бр. 1.2.4-2020 Физичко обезбеђење Енергане Сењак