Daily Archives: 12. јуна 2020.


Конкурсна документација Физичко обезбеђење 1 2 4 Позив за подношење понуда -Физичко обезбеђење Енергане,,Сењак,, ЈНМВ 1 2 4 Одлука о додели уговора ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору 1.2.4.

ЈНМВ бр. 1.2.4-2020 Физичко обезбеђење Енергане Сењак