Monthly Archives: октобар 2019
Позив за доставу Понуда набавка 45 19 Конкурсна документација -Набавка електричне енергије бр.45 19 Одлука о додели уговора Обавештење о додели Уговора -набавка елкетричне енергије бр. 45 19

Набавка електричне енергије бр. 45/19Позив за подношење понуда ЈНМВ 09 2019-1- Конкурсна документација -Превоз енергента ЈНМВ 09 2019-1- Oдлука о додели уговора Обавештење ЈНМВ 09-19-1 Одлука о измени уговора  – Анекс 1

ЈНМВ бр. 09/19-1-поновљени поступак –услуга- Превоз енергента за грејну ...