Monthly Archives: септембар 2022Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 Позив за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Позива за доставу понуда-Набавка КПГ бр.2.1.122 Измена Конкурсна документација -Набавка КПГ бр.2.1.1 22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОЗИВА Обавештење о додели Уговора -набавка енергента бр.2.1.1 22

Набавка енергента КПГ-a бр.2.1.1./22