Monthly Archives: март 2022


Финансијски извештај ЈКП Градска топлана Пирот за 2021. г. Oдлука о усвајању финансијског извештаја за 2021.г. Oдлука о расподели нето добити за 2021.г. Извештај о раду са финансијским извештајем 2021.godinu Решење о сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Извештај ревизора за  2021.г. са прилозима Oдлука […]

2021. година


Захтев за закључење поравнање – пословни простор Захтев за закључење поравнање -стамбени простор Захтев за испоруку топлотне енергије ради пробног рада Захтев за издавање начелне сагласности за извођење радова Зaхтев за издавање одобрења за прикључење Захтев за издавање потврде о испуњењу техничких услова Зaхтев за издавање сагласности и услова Захтев […]

Захтеви


План јавних набавки за 2018. годину Одлука о давању сагласности на план јавних набавки за-2018 годину План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2018. годину План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018-1.измена Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2018. 

План јавних набавки – 2018. година
Oдлука о умањењу рачуна паушалним корисницима за фебруар 2024. године. Oдлука о умањењу рачуна за 5% Одлука о усвајању акције бесплатни прикључак зa 2024.g. Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енрегије Oдлука о одобравању попуста породицама са троје и више деце Oдлука […]

ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИ


Оснивачки акт – Сл. лист града Ниша бр.9-1998 Оснивачки акт-Сл. Лист града Ниша бр.18-2013 Оснивачки акт-Сл. лист града Ниша бр.110-2016, бр.89-2018 и 28-2020 Статут- Сл. лист града Ниша бр.9-2002 Статут- Сл. лист града Нишабр.137-2016 Статут-Оснивачки акт Сл. лист града Ниша бр. 28-2020 Статут-Сл. Лист града Ниша бр.44-2013  

ОСНОВНИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Процедура о редослед активности приликом уградње делитеља топлоте Правилник о начину расподеле Одлука о давању сагласности  Измене Правилника о начину расподеле и обрачуну трошковa Службени гласник Града Ниша – Измене правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију – Одлука Градског већа Града Пирота – погледати страну […]

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ


Сагласност на Програм пословања План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  

2020. година