Daily Archives: 14. март 2022.


  Oдлука о умањењу рачуна за 5% Одлука о усвајању акције бесплатни прикључак зa 2024.g. Oдлука о одобравању попуста породицама са троје и више деце Oдлука о продужењу акције бесплатног прикључка до 31.12.2023.g. Oдлука о давању сагласности на процедуру Процедура о уређењу редоследа потеза при уградњи делитеља топлоте Правилник о […]

ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИ


Оснивачки акт – Сл. лист града Ниша бр.9-1998 Оснивачки акт-Сл. Лист града Ниша бр.18-2013 Оснивачки акт-Сл. лист града Ниша бр.110-2016, бр.89-2018 и 28-2020 Статут- Сл. лист града Ниша бр.9-2002 Статут- Сл. лист града Нишабр.137-2016 Статут-Оснивачки акт Сл. лист града Ниша бр. 28-2020 Статут-Сл. Лист града Ниша бр.44-2013  

ОСНОВНИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА