Сервисне информације


ПОЗИВА НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 

ЈКП ,,ГрадскаТоплана” Пирот ВАС, у жељи да прати ваш животни стил

као и ваше потребе за услугама највишег квалитета,

а у циљу унапређења односа са крајњим купцима

ПОЗИВА

НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени лист града Ниша бр.40/2019 од 04.06.2019.г..) предвиђена је обавеза енергетског субјекта и крајњег купца да закључе писани уговор о снабдевању топлотном енергијом у циљу унапређења области производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом као и свих односа са крајњим купцима топлотне енергије.

Уколико крајњи купац из било ког разлога не закључи Уговор о снабдевању топлотном енергијом а не поднесе Захтев за искључење са дистрибутивне мреже, у складу са важећим прописима, сматра се да је топлотна енергија испоручена а да је крајњи купац пријемом рачуна ступио у уговорни однос и да су му све обавезе у потпуности исте као и обавезе крајњег купца који је уговор о снабдевању топлотном енергијом закључио.

За незакључење Уговора о снабдевању топлотном енергијом предвиђена је новчана казна за прекршај и енергетског субјекта и крајњег купца. Рок за закључење Уговора о снабдевању топлотном енергијом у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени лист града Ниша бр.40/2019) је 12.12.2019.г.

За сва потребне информације можете контактирати правну службу ЈКП ,,Градска Топлана” Пирот лично у пословним просторијама ЈКП ,,Градска Топлана“ Пирот у ул. Нишавска бр.11, на тел. 010/21-50-155 или на е-маил адресу toplanapirot@gmail.com

За више од онога што очекујете,

част нам је да заједно са вама стекнемо статус друштвено одговорног лица