ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ


Увођењем новог информационог система и осавремењавањем пословања, ЈКП“Градска топлана“ Пирот ће корисницима топлотне енергије пружати потребне информације у краћем временском временском периоду, олакшати коришћење савремених начина плаћања и убрзати процес доношења одлука по захтевима купаца.

Из тог разлога ЈКП“Градска топлана“ Пирот обавештава кориснике топлотне енергије да ће рачуни за јун 2020. године бити дистрибуирани у новој форми као и да ће рачун садржати све битне податке за кориснике уз промењен изглед и форму.

ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“

ПИРОТ