Реконструкција топловода у улици Књаза Милоша ЈНМВ 1.3.7.


Конкурсна документација ЈНМВ бр.1.3.7 Реконструкција топловода у улици Књаза Милоша у Пироту

Позив за подношење понуда ЈНМВ БР.1.3.7 Реконструкција топловода у ул.Књаза Милоша у Пироту

Измењена и допуњена Конкурсна документација ЈНМВ бр.1.3.7 Реконструкција топловода у улици Књаза Милоша у Пироту

Измењен и допуњен -Позив за подношење понуда ЈНМВ БР.1.3.7 Реконструкција топловода у ул.Књаза Милоша у Пироту

Обавештење о продужењу рока-ЈНМВ 1.3.7 Реконструкција топловода у ул.Књаза Милоша

Одговор на питање потенцијалног понуђача ЈНМВ бр..1.3.7 Реконструкција топловода у ул.Књаза Милоша у Пироту

Обавештење о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору 1.3.7.

Одлука о додели уговора