Смањење накнада за прикључак на дистрибутивни систем


ОБАВЕШТАВАМО СВЕ БУДУЋЕ КОРИСНИКЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, ПИРОТ ДА ЈЕ СМАЊЕНА НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ СА ДОСАДАШЊИХ 2% НА 1% ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ БРУТО ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ЗА МЕСЕЦ КОЈИ ПРЕДХОДИ МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ), ПО 1KWПРИКЉУЧЕНЕ СНАГЕ.

ПРИМЕР:

Према последњим статистичким подацима, просечна месечна бруто зарада у Републици Србији за месец април износи 75.441,00 динara. За просечан стан од 50м² новије градње је потребно око 5,5kW (узима се из пројекта)

5,5 kW x 754,41дин. = 4.149,25 дин.