Планови


Због економичнијег, еколошки здравијег и рационалног снабдевања корисника топлотном енергијом и сигурнијом и поузданијом производњом топлотне енргије, план ЈКП „Градска топлана“ Пирот је да се изврши обједињавање четири котларнице (Централа, АТП, Бујица и Суд). Целокупни конзум који је снабдеван топлотном енергијом из ове четири котларнице биће прикључен на новоизграђену енергану Сењак.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот се налази на и пред великом реконструкцијом у техничком делу, увођењем савремене опреме са централним наџором и управљањем и што бољом енергетском ефикасношћу. Све то захтева и велике промене у начину рада, приступу купцима као и промене у односу запослених према послу и радним задацима.

Све ове активности биће финансиране у оквиру програма „Рехабилитација даљинског система грејања у Србији“ а средства за ове инвестиције је обезбедила немачка развојна банка КфЊ у сарадњи са Владом Републике Србије.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је са почетком грејне сезоне 2013/2014 почела са новим начином очитавања, обрачуна и наплате испоручене количине топлотне енергије , „тарифним системом“. С обзиром да је тарифни систем примењен на делу конзума ЈКП „Градска топлана“ Пирот планира проширење броја тарифних купаца у будућем периоду.