ЈНМВ 02/19 Потрошни материјал за одржавање машинских инсталација по партијама


Партија 3:Цеви и цевни фитинг 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора – Партија 3

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02-19 – Партија 3

Партија 4: Арматура и шрафовска роба 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора – Партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02-19 – Партија 4

Партија 6: Потрошни материјал за подстанице