ЈН бр. 06/19 – отворени поступак – Извођење радова на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације котларнице ”Сењак” – извођење радова по систему ”клуч у руке”


-Позив за подношење понуда -дел. бр.3543/19

– Конкурсна документација ЈН бр.06/19 – за јавну набавку радова -отворени поступак -Извођење радова на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације котларнице ,, Сењак,, у ЈКП,,Градска топлана,, Пирот -извођење радова по систему,,кључ у руке,,

-Одлука о додели уговора ЈН 06 19

-Обавештење о закљученом уговору 06 19

-Одлука о измени уговора

-Одлука о измени уговора

-Oдлука о измени уговора 1

-Одлука о измени уговора 2

Одлука о измени уговора