Profil preduzeća

JKP “Gradska toplana” Pirot snabdeva toplotnom energijom stambeni, poslovni i povlašćeni prostor grada Pirota. Osnivač preduzeća je Skupština opštine Pirot. Skupština opštine Pirot kao osnivač preduzeća ima kontrolu nad upravljanjem i poslovanjem preduzeća.

U sistemu daljinskog grejanja JKP “Gradska toplana” Pirot trenutno se nalazi pet toplotnih izvora ukupnog kapaciteta 52 MW:

Kotlarnice:

Profil
NAZIV JKP „GRADSKA TOPLANA“ PIROT
OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE PIROT
ADRESA SRPSKIH VLADARA 77
GODINA OSNIVANJA 1975
BROJ ZAPOSLENIH 44
INSTALISANA SNAGA 52 MW
BROJ KOTLARNICA 5
DUŽINA TOPLOVODNE MREŽE 20 km
BROJ TOPLOTNIH PODSTANICA 130
GREJNA POVRŠINA
STAMBENI 140.553,15 m2
POSLOVNI 34.297,49 m2
POVLAŠĆENI 25.086,55 m2
UKUPNA GREJAN POVRŠINA 199.937,19 m2
ENERGENT MAZUT
PROSEČNA POTROŠNJA MAZUTA GODIŠNJE 3600 t/god

 

RADNE BIOGRAFIJE ORGANA  JAVNOG PREDUZEĆA

Radna biografija - Predsednik nadzornog odbora

Radna biografija - član nadzornog odbora iz redova zapošljenih

Radna biografija - nezavisan član nadzornog odbora

Radna biografija - direktor

Informator o radu JKP Gradska toplana Pirot