Pitanja i odgovori

   Sva pitanja u vezi tarifnog sistema, novog načina očitavanja, obračuna i naplate, možete postaviti na e-mail tanjaradulovic@toplanapi.rs.