Istorijat toplane

   JKP „Gradska toplana“ Pirot osnovano je 01.04.1975. godine sa ciljem da organizuje daljinsko grejanje, odnosno toplifikaciju grada. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja pare i tople vode, a osnovni zadatak preduzeća je potpuno zadovoljenje potreba privrede i stanovništva za toplotnom energijom. Svoju delatnost preduzeće obavlja pod uslovima koji su propisani zakonom, odlukom Skupštine opštine Pirot o organizovanju preduzeća i drugim odlukama Skupštine opštine koje se odnose na delatnost preduzeća.

    Razvojna koncepcija toplifikacije u Pirotu bazirala se na izgradnji toplotnih izvora za proizvodnju toplotne energije i distributivne mreže za distribuciju toplote do potrošača.